Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
OAK-BAGS.COM
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, okresla zasady korzystania ze sklepu internetowego
znajdujacego sie pod adresem URL http://www.oak-bags.com/, zwanego dalej “Sklepem”.Sklep prowadzony jest przez UL-Ewa Engler z siedziba: 02-610
Warszawa, ul. Goszczyńskiego 36/40 m. 15, REGON 140409019, NIP 951-163-26-22,Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: http://www.oak-bags.com/ e-mail: hello@oakbags.
com, telefon +48 502 532 312, adres korespondencyjny: ul. Goszczynskiego 36/40 m. 15, 02-610
Warszawa
Każda osoba przed przystapieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznac sie z jego Regulaminem.
Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty
elektronicznej email.§ 2. Rodzaje i zakres działalnosci Sklepu
Za posrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzeda na odległosc za pomoca sieci Internet asortymentu z
zakresu akcesoriow modowych - torby damskie i męskie.
Oferowane przedmioty sa wegańskie, szyte ręcznie w Polsce z unikatowego materiału korkowego.§ 3. Polityka prywatnosci
Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu
wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem danych osobowych jest Eww Engler, dane kontaktowe:
hello@oak-bags.com
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany
przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla
zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również
wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu
przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze
Sklepem.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji
lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną),
konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będa informacje handlowe
od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się
na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego
newslettera.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujace podmioty w
podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są
firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będacego jednocześnie zleceniem
doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
Kurier DPD
Poczta Polska
InPost Paczkomaty
Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawienia oraz żadania ich usunięcia;
Administrator informuje, i Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże
odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w
Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator
dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczenstwa.
W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system
Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego
zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez
przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak
żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje
pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów
oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient
może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na
rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.
Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce
Cookies.
Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za
pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż
korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w
transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie
treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez
wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi
specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treśc zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żadanie Klienta.§ 4. Wymogi techniczne
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w
następujacych przegladarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja
9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami
JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyej 1024 px. Używanie
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:
Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie
sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu oak-bags.com, należy je wszystkie
wyłączyć.§ 5. Zasady dokonywania zakupów
Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a
w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujace informacje:
- dokładny opisu danego produktu i jego cech;
- łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub
usługi pocztowe oraz podsumowujacą łączna kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
- dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
- dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiebiorcę.
Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
Składanie zamówienia odbywa się w kolejnych krokach:
A) dodanie do koszyka produktu
b) wybór rodzaju dostawy
c) wybór rodzaju platności
d) wybór miejsca wydania rzeczy
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”
W celu zlożenia zamówienia Klient podaje następujące dane:
Imę i nazwisko lub nazwa firmy
Adres email
Numer telefonu
Nr PESEL lub NIP
Dane adresowe do wysyłki
Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz
informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie
wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez
kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla
danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku
„Zamawiam i płacę”
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena
wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki
zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia
złożonego przez Klienta.
potwierdzenie przyjecia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez
Klienta;
Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwosci co do prawdziwości bądź
rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep
niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie
informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości
anulowane.
Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiazującą w chwili złożenia na niego zamówienia.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* MaestroTermin na wykonanie płatności wynosi 30 dni od złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Umowę uznaje się za zawartą z chwila dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów
InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany
jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną
przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcję
odrębnej dostawy dla każdego produktu.
O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej,
Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym
adresem: HYPERLINK “http://dpd.com.pl”http://dpd.com.pl.
Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania
Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli
Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupujacego.
Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz
formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowia załacznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzajacy dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta
wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do
prawidłowego wystawienia faktury VAT:
Imie i nazwisko/firme,
Adres zamieszkania/siedziby,
Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
Numer zamówienia,
Adres korespondencyjny
Kady rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany
przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w
niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informacje handlową o nowych
produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów
Administratora przesyłane będa tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  lub za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym powyższy termin nie wiąże w przypadku wyboru przez Klienta dostawy w formie wysyłki zagranicznej Pocztą Polską. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty.  § 6. Reklamacje
W zakresie reklamacji Klient będacy Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez
przepisy ustawe kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę
fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W
szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma własciwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbke lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił
zastrzeenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres hello@oak-bags.
com lub listem poleconym na adres ul. Goszczynskiego 36/40 m. 15, 02-610 Wartszawa. Dla
ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL www.oak-bags.com/reklamacje/ zamieszczony został
przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujacych danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane
pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i
przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę
(Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady.
Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość
rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich
zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaka przesłana
została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie
dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub
z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są
możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta
alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty
przesyłki.
§ 7. Odstapienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący
konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie
rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego
wzór został zamieszczony pod adresem URLwww.oak-bags.com/odstapienie/ oraz zostanie dołączony
przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest
fakultatywne.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorce utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystapić przed upływem terminu do odstapienia od umowy;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul.
Goszczynskiego 36/40 m. 15, 02-610 Warszawa lub przekazać go osobie upowanionej przez Sklep do
odbioru niezwłocznie, jednak nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego
uszkodzenie w transporcie.
W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty
zwrotu towaru pokrywa Klient .
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.


W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy).
Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do
Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwosci skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014
poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następujacymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia sie z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu miedzy Klientem a
sklepem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email HYPERLINK
“mailto:porady@dlakonsumentow.pl” porady@dlakonsumentow.pl
Załaczniki do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZACE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
a. w którym weszli Panstwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewoznik i
wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie rzeczy.;
b. w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni
przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
c. w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej partii lub czesci lub w którym osoba trzecia inna ni
przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub czesci.;
d. w którym weszli Panstwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni
przewoznik i wskazana przez Panstwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac osobe odpowiedzialna za
wykonanie czynnosci odstapienia od umowy:
Ewa Engler, email: hello@oak-bags.com, działajaca w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora
Przedsiebiorczosci
o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia.
(Informujemy, i oswiadczenie moe zostac przesłane poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna).
Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe.
Moga Panstwo równie wypełnic i przesłac formularz odstapienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oswiadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej oak-bags.com/formularzzwrotu.
Jeeli skorzystaja Panstwo z tej moliwosci, przeslemy Panstwu niezwłocznie potwierdzenie
otrzymania informacji o odstapieniu od umowy na trwałym nosniku (na przykład poczta elektroniczna).
Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Panstwo informacje dotyczaca
wykonania przysługujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed upływem terminu do odstapienia
od umowy.
Skutki odstapienia od umowy
W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa
płatnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z
wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego ni najtanszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kadym przypadku nie pózniej ni 14 dni od dnia, w którym
zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatnosci dokonamy przy uyciu takich samych sposobów płatnosci, jakie zostały przez Panstwa
uyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na inne rozwiazanie; w kadym
przypadku nie poniosa Panstwo adnych opłat w zwiazku z tym zwrotem.
Moemy wstrzymac sie ze zwrotem płatnosci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zalenosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
Prosze odesłac lub przekazac nam rzecz niezwłocznie, a w kadym razie nie pózniej ni 14 dni od dnia, w
którym poinformowali nas Panstwo o odstapieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli
odesla Panstwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Beda Panstwo musieli poniesc bezposrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadaja Panstwo tylko za zmniejszenie wartosci rzeczy wynikajace z korzystania z niej w
sposób inny ni było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów